Proponujemy pomiary, analizę parametrów jakości energii elektrycznej, raporty-  badania analizatorem PQ BOX100; możliwość pomiarów na koszt Wykonawcy;

Analiza danych jest opracowana na podstawie pomiarów następujących parametrów:

=THD U ( zniekształcenia napięcia );                                                                                                                                    

=THD I ( zniekształcenia prądu);

=maksymalna moc czynna; 

=maksymalna moc bierna;

=maksymalna moc pozorna;

=moc odkształcona D;

=całkowity współczynnik mocy  tPF