Problem złej jakości energii elektrycznej

Obecnie, duża liczba występujących urządzeń nieliniowych  jest istotnym powodem pogorszenia  parametrów jakościowych napięcia zasilania. Urządzenia te generują harmoniczne w sieci, które z kolei są odpowiedzialne za  odkształcenie prądu i napięcia, co wpływa na pogorszenie jakości energii elektrycznej.

Sprawdzonym sposobem kompensacji wyższych harmonicznych jest stosowane aktywnych filtrów harmonicznych w sieci.

Skutki pogorszenia jakości energii

Przepływ odkształconego prądu powoduje szereg niekorzystnych zjawisk, między innymi:

-Zwiększenie wartości skutecznej prądu - powoduje zwiększenie strat w elementach przesyłowych (kable, transformatory), może także wywołać zadziałanie zabezpieczeń termicznych na skutek przegrzania.

-Straty w rdzeniach transformatorów spowodowane powstaniem prądów wirowych, wywołanych wyższymi harmonicznymi prądu oraz zwiększenie strat przewodzenia na skutek zjawiska naskórkowości.

-Straty w silnikach indukcyjnych w wyniku pojawienia się prądów wirowych od harmonicznych prądu, a przy pojawieniu się harmonicznych napięcia tego samego rzędu również straty mocy czynnej.

-Przegrzanie izolacji, przepalenie przewodu neutralnego - typowe dla zasilania odbiorników komputerowych w sieciach 3‑fazowych, gdzie przewód N nie został prawidłowo dobrany.

-Występowanie mocy biernej,

-Nieprawidłowe działanie urządzeń - elektronicznych, pomiarowych, diagnostycznych oraz zabezpieczeń,

-Szybsze starzenie urządzeń,

-Częste awarie urządzeń, przerwy w pracy (przegrzanie maszyn elektrycznych, przepalenie bezpieczników przekaźników prądowych),

-Zakłócenia w pracy urządzeń,

-Migotanie światła (flicker).